Để chào mừng đại hội nhiệm kỳ 2 VTF – Việt Nam. VTF Nha Trang tổ chức chương trình offline “Rừng Thiêng Huyền Bí ” vào ngày 20-21/08 tại thành phố Nha Trang.

Để chào mừng đại hội nhiệm kỳ 2 VTF – Việt Nam. VTF Nha Trang tổ chức chương trình offline “Rừng Thiêng Huyền Bí ” vào ngày 20-21/08 tại thành phố Nha Trang.
Chương trình với mục đích xúc tiến đẩy mạnh các phong trào và hoạt động của các thành viên VTF – Nha Trang. Mong muốn là 1 trung tâm của VTF tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với tiêu chí :”Tự Tin – Năng Động- Cam Kết – Nhiệt Huyết – Sáng Tạo- Hòa Nhập” cùng với tập thể các thành viên VTF các vùng miền cả nước xây dựng 1 VTF – Việt Nam phát triển và vững mạnh là sân chơi cơ hội hợp tác học hỏi trao đổi kinh nghiệm và kinh doanh trong ngành du lịch Việt Nam.
Chương trình với các hoạt động Teambulding tại khu du lịch sinh thái Nhân Tâm. Đồng hành khảo sát những dịch vụ mới tại đây và ngoài ra tìm hiếu,sử dụng những dịch vụ mới tại khu du lịch bùn khoáng nóng Tháp Bà – Sao Mai Thế Kỷ.
Xin cảm ơn sự hỗ trợ và tài trợ của các doanh nghiệp tại Nha Trang tạo sự thành công cho chương trình và đặc biêt là sự gắn kết của các thành viên VTF- Nha Trang một nét trẻ trung mới của VTF Việt Nam.
(Media VTF )