Ông Ngô Thanh Nam

Đơn vị công tác: Hải Nam Transport

Điện thoại liên hệ: 0982230204

Email: vtfmienbac@gmail.com / info@hainamtransport.com

Zallo: 0982230204

Skype: hainamxe