Nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp và Cá nhân đang kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời là thành viên của Diễn đàn DN DL Vừa & Nhỏ Việt Nam (VTF Việt Nam, VTF Sài Gòn) được nắm bắt kịp thời các nội dung thay đổi và nhận thức chính thống về Luật Du lịch 2017. Bên cạnh đó, được cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch giải đáp các thắc mắc về Luật Du lịch 2017 cũng như các vấn đề khác liên quan đến hoạt động du lịch. BCH VTF Việt Nam cùng BĐH VTF Sài Gòn sẽ chủ trì buổi Tọa Đàm về “Luật Du Lịch 2017: Những Thay Đổi Và Cơ Hội”

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ANH/CHỊ THÀNH VIÊN VTF SÀI GÒN tham dự với các nội dung sau:

  1. Thời gian: 08h30, thứ 5, ngày 14 tháng 6 năm 2018
  2. Địa điểm: Hội trường lầu 9 – sảnh Rose, Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Q.3
  3. Nội dung:

– Báo cáo một số điều luật đổi mới về Luật Du lịch 2017.

– Giải đáp thắc mắc của các Doanh nghiệp và Cá nhân hoạt động trong ngành Dịch vụ Du lịch hiện đang đóng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

  1. Báo cáo viên: Đại diện các phòng chuyên môn của Sở Du Lịch TP.HCM: Phòng Quản lý Lữ hành, Phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Thanh tra Sở.

Kính mời Quý Anh/Chị thành viên sắp xếp thời gian tham dự để được nắm bắt kịp thời các nội dung thay đổi về Luật Du lịch 2017.

Trân trọng.

T/M BĐH VTF SÀI GÒN

Trưởng ban

ĐIỆP CAO