Phiên chợ VTF đã sẵn sàng với khẩu hiệu “Người VTF ưu tiên sử dụng dịch vụ VTF”.

Dành 2 giờ trước tiệc Sinh nhật VTF lần 09 để tham gia phiên chợ nhé. Nhớ mang theo tờ rơi, namecard hoặc sản phẩm đặc trưng của DN để cùng giao thương và hợp tác nhé.
Chi tiết liên hệ BĐH các đầu cầu hoặc Ban Sự kiện.