Như thường lệ đến hẹn lại lên, buổi Offline ấm cúng của VTF’er Đà Nẵng diễn ra tại: Nhà Hàng Phong Lan, 54 Võ Nghĩa, Quận Sơn Trà đã diễn ra tốt đẹp.

 

Nội dung cuộc họp xoay quanh các vấn đề chính như:

  • Triển khai thu phí thành viên 2018.
  • Lên kế hoạch tổ chức Sinh nhật VTF 2018.
  • Các đơn vị giới thiệu về sản phẩm của đơn vị công tác.
  • Đơn vị đăng cai Offline giới thiệu vể sản phẩm.

Ban Truyền Thông VTF Đà Nẵng.