ROOM: 12A02 TOÀ NHÀ HH2 BẮC HÀ , PHỐ TỐ HỮU THANH XUÂN HÀ NỘI
(+84) 0466733377 + 0462977711 HOTLINE : 0983003317 + 0988701010
http://www.newlandtravel.com.vn và www.flytime.vn
Email: info@newland.vn hoặc admin@newland.vn
Giám đốc: Đỗ Đăng Trung Email: dodangtrung@newland.vn
Hotline : 0945702323