HUYỀN THOẠI PHÚ KHÁNH CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT LIÊN TUYẾN DU LỊCH Kính gửi: – Quý Anh/chị thành viên VTF. – Quý Anh/chị đơn vị doanh nghiệp du lịch ở Nha Trang và ngoài tỉnh. Nhằm tổng kết tình hình hoạt động 1 năm của VTF Nha Trang và tạo điều kiện để thành viên VTF ngoài tỉnh về khảo sát dịch vụ của VTF Nha Trang. Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng Đại Hội VTF Việt Nam sắp tới nên BĐH VTF Nha Trang tổ chức chương trình Khảo sát liên tuyến du lịch 3 ngày 2 đêm với tên gọi: “HUYỀN THOẠI PHÚ KHÁNH”. BĐH VTF Nha Trang trân trọng Kính mời Quý Anh/chị thành viên VTF Nha Trang và Quý đơn vị du lịch tại địa bàn TP Nha Trang tham gia Chương trình Khảo sát Liên tuyến du lịch với nội dung như sau: 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA: – Thời gian: 8h00, ngày 25/8 – 27/8/2017. – Địa điểm tập trung: Khách sạn Cicilia (07 Lê Lợi, Nha Trang) – Số lượng tham gia: 70 thành viên 2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: – Thành viên VTF Nha Trang và VTF ngoài tỉnh: Chi phí 1.400.000vnđ/thành viên. – Thành viên ngoài VTF (Chưa điền Form và nhận áo): Chi phí 1.700.000vnđ/thành viên.