Click vào link này để xem Tiêu chuẩn đánh giá mức độ uy tín: https://goo.gl/c8FhAi
Đây là mức độ uy tín được đánh giá trong hoạt động nội bộ của VTF Nha Trang. BĐH VTF Nha Trang xin đảm bảo những thông tin bên trong là chính xác nhất và uy tín nhất.

  1. Bà: Hà Thị Thu Thủy

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)
– Chức vụ: BĐH VTF Nha Trang
– Ngành nghề: Xe vận chuyển 4c – 45c
– Đơn vị: Sài Gòn Today CN Nha Trang 
– Mail: hathuydieuhanh@gmail.com
– Phone: 0905578679

2. Ông: Lê Quốc Tuấn 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)
– Chức vụ: BĐH VTF Nha Trang
– Ngành nghề: chuyên tổ chức dịch vụ vui hơi trên biển
– Đơn vị: Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vịnh Nha Trang
– Mail: khamphabienxanh@gmail.com
– Phone: 0905.111.898 – 0918.452.898

3. Ông: Lê Thái 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Dịch vụ lữ hành
– Đơn vị: Công ty cổ phần du lịch Mắt Rồng – Dragon Eyes Travel
– Mail: thaikt.py@gmail.com 
– Phone: 0946517622

4. Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành
– Đơn vị: Tự do
– Mail: mainguyenthuyhang@gmail.co
– Phone 0942838679

5. Bà: Đỗ Thị Hải 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lặn Biển & Tour Đảo
– Đơn vị: CT trung tâm lặn Biển Nha Trang Fun Divers 
– Phone: 0982755434 
– Email: dothihai.nt@gmail.com

6. Ông: Trần Minh Triết 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành Nghề: Lữ Hành.
– Đơn vị: Khám Phá Đà Lạt – DaLat Discovery VN 
– Email: minhtriet.nt@gmail.com 
– Điện Thoại: 0986848289 

7. Bà: Phan Thị Hòa Bình 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành
– Đơn vị: Youayou
– Mail: phanhoabinh89@gmail.com 
– Phone: 0935191936

8. Bà: Hà Xuân Mai Trâm 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ Hành và Vận chuyển
– Đơn vị: Sài Gòn Today CN Nha Trang 
– Mail: haxuanmaitram@gmail.com 
– Phone 0949700197

9. Ông: Lê Vũ Chấn 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Vận chuyển và Sự Kiện
– Đơn vị: Sài Gòn Today CN Nha Trang 
– Mail: chanleteam@gmail.com 
– Phone: 09774099990

10. Bà: Lê Nguyễn Bảo Quỳnh 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành
– Đơn vị: Long Phú Tourist 
– Mail: baoquynh@longphutourist.co
– Phone: 0948901449

11. Bà:  Nguyễn Thị Liên Anh 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lặn biển và Tour đảo
– Đơn vị: Liên Thành Travel 
– Mail: lienanh1983@gmail.com 
– Phone: 0914116003

12. Ông: NGUYỄN TRƯỜNG THUẬT 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️(Sao Vàng)
– Ngành Nghề: Hướng Dẫn Viên
– Đơn vị: T&T Club
– Mail: thuat0905782259@gmail.com 
– Phone: 0905782259

13. Bà: Phạm Thị Thanh Trà 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành
– Đơn vị: Opensea Travel
– Mail: openseatravel@gmail.com 
– Phone: 09123 09077

14. Ông: Công Nghĩa Mạnh 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành Sales thị trường online khách Trung
– Đơn vị: Công ty Aijiayou Vietnam
– Mail: manhcong0203@gmail.com 
– Phone: 0936423433

15. Ông: Trần Hồng Quân 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành
– Đơn vị: Explore Nha TrangTravel 
– Mail: hongquan.ueh@gmail.com 
– Phone: 0938930799

16. Ông: Huỳnh Văn Nhân 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Vận chuyển
– Đơn vị: Nhà xe Nhân Hòa
– Mail: nhanhuynh7875@gmail.com 
– Phone: 0917789039

17. Bà: Đào Thị Phương 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành và Resort
– Đơn vị: Nha Trang Solution Travel
– Mail: nts.phuong@gmail.com 
– Phone: 0986443242

18. Ông: LÊ PHI LONG 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Khách sạn và Lữ hành
– Đơn vị: Tự do
– Mail: philong.tourguide@mail.com 
– Phone: 0974974567

19. Ông:  Nguyễn Văn Thám 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành
– Đơn vị: NT Travel 
– Mail booking@nttravel.info
– Phone: 0935972968

20. Ông: PHAN DUY HOÀNG 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành
– Đơn vị: Cam Ranh Travel 
– Mail camranhtravel.co@gmail.com
– Phone: 0937482009

21. Ông: Nguyễn Trung Kiên 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Lữ hành và hướng dẫn
– Đơn vị: Freelancer
– Mail binhthuantrip@gmail.com
– Phone: 0944687679