Click vào link này để xem Tiêu chuẩn đánh giá mức độ uy tín: https://goo.gl/c8FhAi
Đây là mức độ uy tín được đánh giá trong hoạt động nội bộ của VTF Nha Trang. BĐH VTF Nha Trang xin đảm bảo những thông tin bên trong là chính xác nhất và uy tín nhất.

  1. Ông: Võ Quang Hoàng

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)
– Chức vụ: BCH VTF Việt Nam
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Ariyana Condotel Nha Trang (5 sao)
– Mail: hoangvoquang@gmail.com
– Phone: 0937727279

2. Ông: Nguyễn Thanh Khánh

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)

– Chức vụ: BCH VTF Việt Nam
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Đông Hưng Hotel (3 sao)
– Mail: khanhfaul1980@gmail.com
– Phone: 0903571757


3. Ông: Nguyễn Hoàng Phong

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ ⭐️ (Sao Vàng)

– Chức vụ: BĐH VTF Nha Trang
– Tên: Nguyễn Hoàng Phong
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Xavia Hotel (4 sao)
– Mail phongnguyen7885@gmail.com
– Phone: 0903509510

4. Bà: Lê Thị Thiên Vy 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách Sạn
– Đợn vị: Volga 4 sao & Vinsea Condotel
– Email: blackrose104@gmail.com 
– Phone: 0905535697

5. Ông: Bùi Quang Thông 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Nhà hàng khách sạn
– Đơn vị: Alana Nha Trang Beach Hotel (3 sao)
– Mail: thong.bui@alananhatrang.co
– Phone: 0943.894.277

6. Bà: Đỗ Hoàng Trúc My 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Ks Đông Hưng (3 sao)
– Mail: Donghunghotel@gmail.com 
– Phone: 0903708713

7. Ông: Vũ Anh Vũ 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Điểm đến Du lịch & Khách Sạn
– Đơn vị: GCF Group – The World Hotel Nha Trang (3sao)
– Email gm@theworldhotel.vn 
– Phone 0935063563

8. Bà: Lê Hồng Phương 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Khách sạn An Vista (3 sao)
– Mail: phuong_le@mail.ru 
– Phone: 01228681102

9. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn và Resort (4 sao)
– Đơn vị: Champa Island 
– Mail: sales@champaislandresort.v
– Phone: 0919 818 515

10. Ông: Trần Văn Quốc 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn (3 sao)
– Đơn vị: PARAGON VILLA HOTEL 
– Mail: quocana1989@gmail.com 
– Phone: 0979582486

11. Ông:  Trần Văn Tùng (Michael) 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Quản lý Khách sạn
– Đơn vị: Mường Thanh Hospitality (4sao)
– Mail: tvt10@yahoo.com 
– Phone: 0903 735 970

12. Ông: Đinh Xuân Hiệp 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Ks Barcelona (3 sao)
– Mail: hiepbarcelona@gmail.com
– Phone: 0987672874

13. Ông: Hà Trần Trung Nhân 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Cicilia Hotel (4 sao)
– Mail: checkinnhatrang@gmail.com 
– Phone: 0888100147

14. Bà: Hoàng Nhã Khâm 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Khách sạn Maple Leaf Nha Trang (3 sao)
– Mail: nhakham.mtv@gmail.com 
– Phone: 098 7111690

15. Bà: Lê Thị Kim Văn 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngànhnghề: Khách sạn
– Đơn vị: Ks Edele (3sao)
– Mail: Sales1@edelehotel.vn 
– Phone: 0977459173

16. Bà:  Nguyễn Thị Bích Khuê 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Ks Green Light House (4 sao)
– Mail: bichkhue85@gmail.com 
– Phone: 0989226437

17. Bà:  Trần Thị Minh Vân 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Ks Nha Trang Beach và GM resort
– Mail: ttmvanvn@gmail.com 
– Phone: 0909297544

18. Bà: Nguyễn Thị Kim Ngôn 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn & Homestay
– Đơn vị: Mỹ Gia Homestay Villas
– Phone: 0932414922
– Mail: hoangkimngon@gmail.com 

19. Ông: Lê Trần Anh Phương 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Khách sạn
– Đơn vị: Nam Hùng Hotel (3 sao)
– Mail phuongtour988@gmail.com
– Phone: 0938116169