VTF Nha Trang được xem là “CÂY ĐA TÂN TRÀO”, là chi nhánh đầu tiên của VTF Việt Nam.
Chiều ngày 15/10/2016, Đại hội VTF Nha Trang (nhiệm kỳ 2016 – 2019) đã diễn ra thành công tốt đẹp với gần 60 thành viên chính thức và không chính thức tham gia.
Trong Đại Hội đã bầu ra được BĐH mới của VTF Nha Trang với những gương mặt trẻ, năng động đến từ các đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh. Hi vong, với sức trẻ và năng động, BĐH mới của VTF Nha Trang có thể đẩy mạnh các hoạt động VTF Nha Trang ngày càng đi lên.

Danh sách BĐH VTF Nha Trang gồm các đồng chí như sau:

 1. Trưởng Ban Điều Hành VTF Nha Trang:
 • Ông: Tạ Kinh Đông
 • Đơn vị công tác: DVDL và Đồng Phục nDư
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0905685200
 • Mail cá nhân: dongta.kh@gmail.com

14725751_1235133363203957_7085635813920226440_n

2. Ban sự kiện VTF Nha Trang: 

 • Ông: Võ Đức Thịnh
 • Đơn vị: BB Teambuilding & Event
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0974827366
 • Mail: thinhrubi@gmail.com

18893106_282182855578435_7240819878413453560_n

 • Ông: Trương Ngọc Thanh
 • Đơn vị: RCT Teambuilding
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0974827366
 • Mail: tnthanh.rcteam@gmail.com

 • Ông: Lê Quốc Tuấn
 • Đơn vị: Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vịnh Nha Trang
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0905.111.898 – 0918.452.898
 • Mail: khamphabienxanh@gmail.com

3. Ban tài chính VTF Nha Trang: 

 • Bà: Hà Thị Thu Thủy
 • Đơn vị: Sài Gòn Today CN Nha Trang
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0905578679
 • Mail: hathuydieuhanh@gmail.com

18920350_282182908911763_1131762613163668590_n

4. Ban PTTV VTF Nha Trang:

 • Ông: Nguyễn Hoàng Phong
 • Đơn vị: Xavia Hotel Nha Trang
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0903509510
 • Mail: phongnguyen7885@gmail.com

18767782_282182782245109_7331620175406782497_n

 • Bà: Lê Thị Ngọc Tình
 • Đơn vị: KDL Đông Tằm
 • Chức vụ: Sale & Marketing
 • Điện thoại: 0916640045
 • Mail: sanest.dongtam@gmail.com

18839101_282183002245087_4055743777676984836_n