Chiều ngày 8.12. VTF Miền Bắc đã tổ chức đại hội cơ sở VTF miền Bắc 2018.

Tại đại hội các thành viên đã đóng góp ý kiến xây dựng các hoạt động của VTF Miền Bắc tốt hơn trong năm 2019. Thông báo các vấn đề tài chính và kế hoạch các hoạt động của Ban Điều Hành trong năm 2018.

Ban điều hành VTF miền Bắc 2018 bàn giao các công việc cho Ban Điều Hành Miền Bắc VTF 2019 qua đại hội chính thức vào ngày 8.12.2018.

Tại Đại Hôi các thành viên đã tin tưởng và bầu Ban Điều Hành VTF Miền Bắc cho nhiệm kỳ mới 2018 – 2019 với 5 thành viên: Anh Nguyễn Văn Hậu, anh Ngô Thanh Nam, chị Vũ Mai Khanh, anh Đào Trường Dương và anh Ngô Hoàng Nam.

Đại hội cơ sở VTF Miền Bắc đã diển ra thành công tốt đẹp và mang lại nhiều điểm khởi sắc cho các hoạt động trong năm 2019.

VTF Việt Nam