Click vào link này để xem Tiêu chuẩn đánh giá mức độ uy tín: https://goo.gl/c8FhAi
Đây là mức độ uy tín được đánh giá trong hoạt động nội bộ của VTF Nha Trang. BĐH VTF Nha Trang xin đảm bảo những thông tin bên trong là chính xác nhất và uy tín nhất.

  1. Ông: Tạ Kinh Đông 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
Chức vụ: Trưởng BĐH VTF Nha Trang
– Ngành nghề: DVDL
– Đơn vị: DVDL & Đồng Phục nDư
– Mail: dongta.kh@gmail.com
– Phone: 0905685200

2. Bà: Lê Thị Trà Nữ

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: DVDL
– Đơn vị: DVDL & Đồng Phục nDư
– Mail tranule@gmail.com
– Phone: 0915589047

3. Bà: Lê Hoàng Bảo Quyên 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ★ (Sao Đen)
– Ngành nghề: Đồng phục – Đồ vải khách sạn – Nội thất
– Đơn vị: Công Ty TNHH TMDV Phạm Lê
– Mail: yourlife.vn1@gmail.com 
– Điện thoại 0938.264.479

4. Ông:  Trần Hoài Nam 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Dịch vụ Sân bay
– Đơn vị: Sài Gòn SAGS
– Mail: johnnynamtran1989@gmail.co
– Phone: 0906 326 836

5. Bà: Đặng Bích Hạnh 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️(Sao Vàng)
– Ngành nghề: Dịch Vụ Bảo Hiểm
– Đơn Vị: Manulife Nha Trang
– Mail: hanhdang@gmail.com
– Phone: 0905139976
 

6. Bà: DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành Nghề: Dịch vụ Visa & Lữ hành
– Đơn vị: Công Ty TNHH Mius Global
– Phone: 0948 060 149 
– Mail: duongtrang1807@gmail.com

7. Ông: HOÀNG TRUNG NHÂN 

MỨC ĐỘ UY TÍN: ⭐️⭐️ (Sao Vàng)
– Ngành nghề: Dịch vụ Lữ Hành
– Đơn vị: TT Y Học Cổ Truyền White Lotus
– Phone: 0912 002 152 
– Mail: htn@medlotus.ru

8.