• Ông: Tạ Kinh Đông
 • Đơn vị công tác: DVDL và Đồng Phục nDư
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0905685200
 • Mail cá nhân: dongta.kh@gmail.com

14725751_1235133363203957_7085635813920226440_n

 • Ông: Võ Đức Thịnh
 • Đơn vị: BB Teambuilding & Event
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0974827366
 • Mail: thinhrubi@gmail.com

18893106_282182855578435_7240819878413453560_n

 • Ông: Nguyễn Hoàng Phong
 • Đơn vị: Xavia Hotel Nha Trang
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: 0903509510
 • Mail: phongnguyen7885@gmail.com

18767782_282182782245109_7331620175406782497_n

Click để xem danh sách BĐH VTF Nha Trang