• Bà: Hà Thị Thu Thủy
  • Đơn vị: Sài Gòn Today CN Nha Trang
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0905578679
  • Mail: hathuydieuhanh@gmail.com

18920350_282182908911763_1131762613163668590_n