• Bà: Trương Mỹ Chi
  • Đơn vị: TMC Travel
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0901922558
  • Mail: tmctravel.vn@gmail.com

21557657_507032522967001_6837446280878679688_n

  • Ông: Võ Đức Thịnh
  • Đơn vị: BB Teambuilding & Event
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0974827366
  • Mail: thinhrubi@gmail.com

18893106_282182855578435_7240819878413453560_n

Click để xem danh sách BĐH VTF Nha Trang