• Ông: Nguyễn Hoàng Phong
  • Đơn vị: Xavia Hotel Nha Trang
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0903509510
  • Mail: phongnguyen7885@gmail.com

18767782_282182782245109_7331620175406782497_n

  • Bà: Lê Thị Ngọc Tình
  • Đơn vị: KDL Đông Tằm
  • Chức vụ: Sale & Marketing
  • Điện thoại: 0916640045
  • Mail: sanest.dongtam@gmail.com

18839101_282183002245087_4055743777676984836_n

Click để xem danh sách BĐH VTF Nha Trang